Pregunta resposta

  • Enviada: 26/7/2012
  • per: Benjamin
  • Presentada: 7/10/2013
  • Estat: Contestada
  • Arxivat en: Benestar
  • Comparteix:

Perque es permet ficar musica als chiringuitos de Cullera?

Hola, vull denunciar la practica dels chiringuitos de les platges de Cullera que fiquen musica a totes hores, en moltes ocasions amb un volumen que no ens deixa descansar, sobre tot el que jo estic patint a la platja dels Olivos i damunt la llicencia d'activitats que tenen no els permet ficar musica. Segons el Plec Tecnic d'aquestos establiments redactat per L'ajuntament de Cullera el passat 7 de Maig, la activitat a desarrollar en ells es la de la Llei 14/2010 de la Generalitat, concretament en el punt del Anexo I de Actividades Hosteleras y de Restauracion punt 2.8.5, el cual diu textualment: Establecimientos públicos ubicados en zona marítimo-terrestre. Establecimientos en los que, previa licencia o autorización administrativa concedida por el ayuntamiento de acuerdo con la normativa de costas y demás regulación sectorial, se realicen las actividades propias de los mismos como servicio de comidas o bebidas.
Tambe vull denunciar que el Chiringuito de la platja del Olivos utilitza el WC de minusvalits de la platja com magatzen per a guardar taules i cadires i disposen d'ell les 24 hores del dia algo que va totalment en contra del plec tecnic que diu que tenen que tindre 2 WC, un d'homens i un de dones i els dos habilitats per a minusvalits i damunt per a us exclusiu del chiringuito.
La pasivitat de la Policia Local es total, diguent inclus que tenen permis per a ficar musica, cosa totalment falsa.
He fet tambe una Instancia a l'ajuntament el passat 23 de Juliol solicitant que algu de la concejalia de Platges o del area de Serveis Exteriors contacte amb mi per a denunciar la situacio, pero a dia d'avui res de res.
Gracies per tot, espere resposta, un abraç.


  • Aquesta pregunta va ser enregistrada el 7/10/2013 per COMPROMÍS MUNICIPAL en Cullera en nom de Benjamin

  • Resposta directa de Compromís:
    En primer lloc, volem expressar les nostres més sinceres disculpes. De no haver estat per una petició recordant-nos-ho que hem rebut http://volemsaber.com/preguntes/1232 se'ns havia traspaperat absolutament aquesta petició. La pregunta no la pujàrem en el seu moment, però el nostre representant a Cullera la va formular en el Ple, en l'apartat de precs i preguntes. La resposta que vàrem rebre era la que ja adverties en la teua exposició, que "tot estava conforme a llei". Et suggerim que et poses en contacte directe amb la gent de Compromís en Cullera per poder portar avant més qüestions sobre el tema. Ací tens la seua pàgina web: http://cullera.compromis.ws Salutacions i disculpa les molèsties!

comments powered by Disqus