Pregunta resposta REF. 30961

  • Enviada: 26/7/2012
  • per: Blai Server
  • Presentada: 1/8/2012
  • PDF: Descarrega
  • Estat: Contestada
  • Arxivat en: Benestar
  • Comparteix:

Per què no es construeix el nou centre de salut de Pedreguer?

L’any 2000 s’iniciava l’expedient de construcció d’un nou centre de salut a Pedreguer, com a conseqüència del deficient estat del centre actual, datat dels anys huitanta. Després de sis anys de gestions, i un cop urbanitzada la zona on havia d’instal·lar-se el nou centre de salut, el 2006 es cedeix a la Generalitat una parcel·la d’uns 1500 m2. Dos anys després, la Conselleria de Sanitat s’escritura el terreny i informa l’Ajuntament que la construcció del centre de salut correspon a l’empresa concessionària Marina Salut. El 2001, l’Ajuntament rep notícia que s’han seleccionat tres projectes per al centre; però la realitat és que dotze anys després encara no s’ha escollit cap projecte i, a més, ni la Conselleria ni l’empresa tenen previst iniciar la construcció a curt o mitjà termini, ja que aquesta no està contemplada ni als pressupostos de la Generalitat ni als de l’empresa.
Per tot això, volem saber com es justifica des de la Conselleria de Sanitat el retard en la construcció del centre de salut i quan podrà comptar el poble amb un nou centre de salut.
comments powered by Disqus