Pregunta aprovada

  • Enviada: 2/6/2014
  • per: Josep Adolf Guirao Goris
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Benestar
  • Comparteix:

En resposta a #1291?

En resposta a #1291 i la contestació desenvolupada no contesta a la pregunta formulada, únicament contesta com és el mecanisme però no quant és el import en euros i el número de pacients, que es el vull saber.


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus