Pregunta aprovada

  • Enviada: 31/7/2012
  • per: Àngel
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Infraestructures
  • Comparteix:

Per què ADIF no adequa les estacions de tren a gent amb mobilitat reduida?

Per què ADIF no adequa totes les estacions que estan per adequar per a la gent amb mobilitat reduida?
Quin és cada quant de temps fa el manteniment ADIF a les infraestructures de les estacions per a mantindreles en condicions per a la gent amb mobilitat reduida?
Per què no hi han persones que atenguen a les persones amb monilitat reduida al trens?


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus