Pregunta aprovada

  • Enviada: 19/11/2014
  • per: Vicente Segarra
  • Estat: Aprovada
  • Arxivat en: Infraestructures
  • Comparteix:

Sonm les persones de torreriel gente de tercera?

Me agradaria saber perque estan tan abandonat totrrefiel y els arrededors paguen inmpostos com se bols y netechens els carres casi res els parcs estan sene acabar , les linees de 6 la allargen hasta la fe nova atra tonteria del pp , cuant se podia haver donant y cambi de carra y no fer anar a les persones a fe nova es patetic el millons que se gastaren .costa un hora aplegar si no es molt greu ademes ,no renoben la emt altre forart del pp .les plantes se moren per falta de auiga .mentres la señora rita el seu domicili esta net . ¿ preque nos pujen la conttibucio tan ? no son un barrri pioner en demanar la llum en trasicio . perque no nina una comproris en prosimitat de les persones . del cichets de jovens en paro ,del mayors del depentest . o som part de societat . Aon esta la ley de depencia aon nia un lloc per els malts de alzeimer. perque no nia dinest per asiso y pera montar tele dipu rus sique poca vergolla te el pp ,y la aquelira que pasa , perque esta ambandona , me agradaria que compris tinngera un compromis en menos tenen y fer una proposta de continuitatd del mes pobres y politica verda en torrefiel y en valencia y tot pais valencia perque `la politica no anten de pobrea y no escriu cuant nia fam ,ni te ilusio cuntat no te treblal , el malts de azleimer no esperen residencia perque el seus recuerdos ya no exitisisen y les elecions no son cada 4 añs nia fer proximitat dels barrios y resprestants del poble y ya que son la comunitat mes enedudada ,y si volem tindre mes vosts y mes trasperencia nia estar mes prosims a poble y nontres dones dret a dedicir , nia que escoltar mes al poble del pais valencia. Atte .Vicent Segarra


Esta pregunta ha estat aprovada i està a l'espera de ser redactada i presentada formalment a la institució on pertoque.


comments powered by Disqus